SUBSIDIEMOGELIJKHEID VOOR HET MKB: DE SLIM-REGELING
31 december 2022 

SUBSIDIEMOGELIJKHEID VOOR HET MKB: DE SLIM-REGELING

Subsidiemogelijkheid voor het mkb: de SLIM-regeling

De krapte op de arbeidsmarkt blijft voorlopig bestaan. Des te belangrijker te zorgen dat je je huidige medewerkers blijft ontwikkelen en motiveren, zodat je ze blijft behouden! In het kader van ‘een leven lang leren en ontwikkelen’, kan de SLIM-regeling worden aangevraagd. Dit kan ieder jaar tijdens de volgende twee tijdvakken:

  1. 1 maart 12.00 uur tot 31 maart 17.00 uur.
  2. 1 september 9.00 uur tot 30 september 17.00 uur.

Deze regeling draagt bij aan de ontwikkeling van je medewerkers én je bedrijf. Met de SLIM subsidie wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.


Wat is jouw stip op de horizon?

Wij gaan uit van co-creatie. In onze aanpak gaan we met jou op zoek naar de stip op de horizon van de organisatie. We stellen de vraag welke rol de medewerkers hierin spelen en of ze beschikken over de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Het inzicht dat hierdoor ontstaat gebruiken we om een verbeterslag te maken. Die verbetering creëren we door het bieden van uitdagingen en een daarbij passende leercultuur.

Samen met onze partner Trisolis hanteren we een systematische aanpak met beproefde instrumenten die leiden tot een bedrijfsopleidingsplan en individuele opleidingsplannen. Ook ondersteunen we de ontwikkeling van een systematiek van kennisverwerving en –deling binnen het bedrijf. Ons doel is om het bedrijf en zijn medewerkers te laten groeien!

Subsidie tot € 25.000,-

Voor de financiering van deze aanpak in mkb-bedrijven is dus de SLIM-subsidie beschikbaar. Deze regeling stelt 60% subsidie beschikbaar en voor organisaties tot 50 FTE zelfs 80%. Subsidiabel zijn de kosten van externe adviseur en van de eigen inzet. Dat betekent dat de cofinanciering ‘in kind’ geleverd kan worden. Het maximale subsidiebedrag is € 25.000,-. Wij bieden een integraal pakket aan, waarin zowel de inhoudelijk activiteiten als het verzorgen van de subsidie zitten. Wij ontzorgen je volledig. De mogelijkheid tot aanvragen van de subsidie loopt nu.

Groeizaken begeleidt je verder!

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op!

Over de schrijver
Reactie plaatsen