Maatschappelijk

GroeiZaken vind het belangrijk om binnen de kaders van goed ondernemen zorg te dragen voor mensen binnen de maatschappij. Mensen vormen dé rode draad binnen de werkzaamheden van GroeiZaken. Wij hebben gekozen om daarom binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen te kiezen voor het steunen van de RopaRun.

De stichting Run2Heal is een jonge stichting die vanaf 2013 voor het eerst heeft gedaan aan de Roparun

Roparun is afgeleid van Rotterdam-Parijs-Run. Het is een estafetteloop en het parcours is meer dan 550 kilometer lang. Van 1992 tot 2003 liep de route van Rotterdam naar Parijs; sinds 2004 loopt de route in omgekeerde richting van Parijs naar Rotterdam. Sinds 2012 wordt er ook een Roparun georganiseerd vanuit Hamburg. 

Ons T.E.A.M. loopt vanaf Hamburg naar Rotterdam over een afstand van 570 kilometer, en telt in totaal 21 mensen. Iedere loper legt gemiddeld anderhalve marathon, ruim 72 kilometer, af en de fietsers fietsen zo'n 285 kilometer per persoon tijdens deze inspirerende dagen. De rest van het T.E.A.M. draagt zorg voor het vervoer, eten en drinken, massage (indien nodig) en een gezellige sfeer!
 
In de afgelopen 21 jaar brachten deelnemende teams al meer dan 51 miljoen Euro bijeen voor het verbeteren van de levensomstandigheden van kankerpatiënten. De opbrengst gaat ieder jaar volledig naar projecten en initiatieven die het leven van kankerpatiënten kunnen veraangenamen. In 2013 schonk ons T.E.A.M. ruim € 10.000,00 aan de stichting RopaRun.

Hoe kunnen we met z'n allen "leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven"!

Kunnen wij op jou steun rekenen......

Stichting Run2Heal
Adres: Erve Tjoonk 4, 7463 CW Rijssen

KvK-nummer: 56342128
Bankrekening nummer: NL76RABO 030.67.47.219 Rabobank Rijssen-Enter

© GroeiZaken B.V. 2019
Created By APPelit