Over ons

Ons logo:

De Koru (ontvouwend varenblad) staat voor een nieuw begin, nieuw leven, groei en is afkomstig van de Maori uit New Zealand.  De vorm is afgeleid van het jonge varenblad dat zich ontwikkelt en uiteindelijk ontvouwt uit de bescherming van een ouder varenblad. Dit proces verwijst naar de levenscyclus van de mens. Ook symboliseert de Koru de eeuwige rust en vrede van het woud en is een uiting van het verlangen van de mens omringd te zijn door deze elementen

Drijfveer:  “In alles wat we doen geloven we in de individuele kwaliteiten van de mens, wij geloven dat als ieder mens - binnen een bedrijf - dat doet waar hij ‘het beste’ in is, gaat bereiken wat hij voor ogen heeft!”

Hoe: Door mensen te ontwikkelen, vanaf het vertrekpunt naar gewenste doelstelling!

Visie: GroeiZaken, zal als professioneel, denkend en handelend, branche bureau. Mensen en bedrijven laten groeien in een extra *OAR-dinary Wereld!!

*Ownership: Volledig eigenaarschap (verantwoordelijkheid) nemen voor je eigen handelen!

*Accountability: Je verantwoordelijkheden delen met anderen, je weg NAARTOE wordt sterker!

*Responsibility: Wees in staat feedback te ontvangen, je eigen handelen wordt sterker!

Missie: Jouw succes is onze business!

De grootste garantie op kwaliteit is als je een professionele coach neemt die zich onder andere kenmerkt door het hebben van een duidelijke visie & missie . Een ander kenmerk van professionele coaches is dat ze gebruik maken van onder andere een coaching-overeenkomst, waarin onder meer vermeld staat hoe er wordt omgegaan met annuleringen of klachten en dat men zich houdt aan een gedragscode.

Om kwaliteit te waarborgen zijn wij aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse orde van beroepscoaches) EMCC (European Mentoring & Coaching Council) & NVNLP (Nederlandse vereniging NLP).

Categorieën
© GroeiZaken B.V. 2019
Created By APPelit